Правила и услови за користење на movipo

Резиме

Здраво.
Треба да ги прочитате овие одредби и услови во целост бидејќи тие се применуваат секогаш кога ќе го посетите Movipo и ќе користите некоја од неговите карактеристики. Сепак, само во случај да ви треба потсетување на главните точки, еве брзо резиме:

1. Ако сте на возраст под 14 години, за жал, сè уште не можете да го користите Movipo бидејќи тоа не е дозволено , за користење на Movipo надвор од Република Северна Македонија мора да сте на возраст од најмалку 14 години или на 1. минималната возраст за дигитална согласност во вашата земја,при што потврдувате и согласувате дека вашиот правен старател ги прегледал овие услови и се согласува со нив.

2. Одговорност за содржината


Ние не сме одговорни за ништо што објавувате или кажувате додека сте на Movipo и не ја следиме содржината на страницата, но ако видиме или некој не предупреди дека сте објавиле нешто што мислиме дека е несоодветно, тогаш е дозволено по наша дискреција да го отстраниме. Потенцираме дека како давател на услуги не сме обврзани да ги следиме пренесените или зачуваните информации од трета страна или да истражуваме околности што укажуваат на незаконска активност. Сепак имаме обврска за отстранување или блокирање на употребата на информации кои представуваат прекршување на законите во Република Северна Македонија, при што одговорноста во овој поглед е можна само во разумен рок од моментот на стекнатото сознание за конкретно прекршување на законот.

3. Одговорност за врски

Нашата понуда содржи линкови до надворешни веб-локации врз кои немаме никакво влијание.Затоа не можеме да преземеме никаква одговорност за оваа надворешна содржина.Соодветниот провајдер или оператор на страниците секогаш е одговорен за содржината на поврзаните страници. Поврзаните страници беа проверени за можни законски прекршувања во моментот на поврзувањето. Нелегалната содржина не беше препознатлива во моментот на поврзувањето.Сепак, постојаната контрола на содржината на поврзаните страници не е разумна без конкретни докази за прекршување. Веднаш штом ќе дознаеме за законски прекршувања, таквите врски веднаш ќе ги отстраниме.

4. Aвторски права
Содржината и делата на овие страници создадени од операторите на страницата подлежат на авторско-правна заштита согласно Македонскиотe закони . Умножувањето, уредувањето, дистрибуцијата и секаков вид на експлоатација надвор од границите на авторските права потребна е писмена согласност од соодветниот автор или креатор. Преземања и копии на оваа страница се дозволени само за приватна, некомерцијална употреба.Доколку содржината на оваа страница не е креирана од операторот, авторските права на трети страни се почитуваат. Особено доколку содржините на трети страни се означени како такви. Доколку сепак станете свесни за прекршување на авторските права, ве молиме соодветно да не информирате. Веднаш штом ќе дознаеме за законски прекршувања, таквите содржини веднаш ќе ги отстраниме.

5. Ако објавите каква било содржина што всушност му припаѓа на некој друг и тие се изнервираат (или дури ги повикаат своите адвокати), ние не сме во линијата за фронтот. Мора да преземете одговорност за тоа што го објавувате.

6. Ако сте загрижени за тоа како вашите податоци се користат од Movipo, тогаш ве молиме погледнете ја нашата Политика за приватност , која објаснува како ги третираме вашите лични податоци и ја штитиме вашата приватност кога го користите Movipo. Со користење на Movipo, се согласувате дека можеме да ги користиме таквите податоци во согласност со нашата Политика за приватност. Нашата веб-локација и апликации исто така користат колачиња или слични технологии за кои ви кажуваме повеќе овде . Може да го поставите прелистувачот и поставките за мобилни телефони да блокираат колачиња и локални уреди за складирање, но ако го направите тоа, можеби нема да можете да пристапите до функциите што ги нуди Movipo.

7. Задолжителна писмена опомена пред иницирање на постапка .
Доколку ги прекршиме законските прописи, бараме соодветно известување без трошок. Гарантирано е дека недостатоците кои се оправдано пријавени ќе бидат отстранети веднаш и без одлагање, така што нема потреба да се јавувате на правен советник. Меѓутоа, доколку ангажирате законски застапник спротивно на оваа одредба без претходна писмена опомена , должни сте да ги надоместите сите предивикани трошоци за правните застапници ангажирани од наша и ваша страна . Доколку е потребно, го задржуваме правото да поднесеме противтужба врз основа на повреда на оваа договорна клаузула. Во случај на било како спор надележен е судот во Битола, Република Северна Македонија.
Целосниот правен дел
Movipo е веб-страница и апликација за социјални медиуми дизајнирани како форум за запознавање нови луѓе, место за дискусии и за споделување фотографии, вести и информации. Тој е наменет да биде забавно место за посета и важно е за нас (и за вас) да остане безбедно и пријателско опкружување, така што се согласувате дека ќе го користите Movipo само на начин што е во согласност со неговата намена и што е во согласност со овие одредби и услови, како и со Упатствата и безбедносните совети за заедницата на Movipo („ Услови “). Кога го спомнуваме Movipo, мислиме на www.movipo.net заедно со поврзаните веб-страници и апликации.
Условите претставуваат обврзувачки правен договор помеѓу вас како корисник („ вие “) и Друштвото за производство, трговија и услуги МОВИПО ДОО Битола со седиште на улица Генерал Васко Карангелевски бр.41 локал 85 во Битола Република Северна Македонија („ние“ или „нас“). 
Условите се применуваат секогаш кога ќе го посетите Movipo, без разлика дали сте одбрале да се регистрирате кај нас или не, затоа ве молиме прочитајте ги внимателно. Со пристап, користење, регистрирање или примање услуги понудени на Movipo, вие ги прифаќате и се согласувате да се обврзувате со Условите.

АКО НЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ И СОГЛАСУВАТЕ СО УСЛОВИТЕ ТОГАШ НЕ СМЕЕТЕ ДА ПРИСТАПУВАТЕ ИЛИ ДА ЈА КОРИСТЕТЕ АПЛИКАЦИЈАТА ИЛИ САЈТОТ.

1. Употреба на апликацијата и страницата и правилата во врска со Содржините

Кој може да користи Movipo?

Movipo е место за дружење . Може да користите Movipo, вклучително и која било од неговите карактеристики, или да станете регистриран член ако имате 14 години или повеќе. За користење на Movipo надвор од Република Северна Македонија мора да сте на возраст од најмалку 14 години или на минималната возраст за дигитална согласност во вашата земја,при што потврдувате и согласувате дека вашиот правен старател ги прегледал овие услови и се согласува со нив.
Во случај на примена информација-известувањедека определено корисник нема минимално дозволена возраст за користење на услугите на Movipo , во таков случај Movipo има право да побара презентирање на документи за лична идентификација заради испитување на пријавата за злоупотреба , а по утврдувањето на потребните информации, доколку се утврди злоупотреба,Movipo има право без претходно известување да изврши дергистрација и бришење на профилот на пријавениот. Одбивањето на соработка на пријавениот заради утврдувањето на минимално дозволената возраст ќе се толкува на штета на пријавениот.
Гарантирате дека имате право, овластување и капацитет да ги исполнувате Условите и да бидете обврзани со нив и дека со користењето на Movipo нема да прекршите ниту еден закон или регулатива на земјата во која живеете. Вие сте единствено одговорни за вашата усогласеност со сите важечки локални закони и прописи.
Понатаму гарантирате дека не сте биле осудени, ниту подлежите на судски налог во врска со напад, насилство, сексуално недолично однесување или вознемирување.
Каква содржина можам да објавам или прикачам на Movipo?
Можете да објавувате или прикачувате секакви работи на Movipo, вклучувајќи фотографии, е-пошта, пораки и друга содржина („ Содржина “).
Сепак, постојат некои правила за тоа што е прифатливо, така што кога користите Movipo не смеете да објавувате, испраќате или прикачувате содржини што:
1. содржи навредливи зборови или јазик што може да се смета за навредлив или веројатно ќе вознемири, вознемири, засрами, вознемири или вознемири кое било друго лице;
2. е непристоен, порнографски или на друг начин може да го навреди човечкото достоинство;
3. е навредлив, навредлив или заканувачки, или кој промовира, прикажува или поттикнува насилство, самоповредување, самоубиство, расизам, сексизам, омраза или фанатизам;
4. поттикнува каква било незаконска активност вклучувајќи, без ограничување, тероризам, поттикнување расна омраза или чие поднесување само по себе претставува извршување кривично дело;
5. е клеветнички;
6. се однесува на комерцијални активности (вклучувајќи, без ограничување, продажба, натпревари и рекламирање, врски до други веб-локации или телефонски броеви со врвна линија);
7. вклучува пренос на „несакана“ пошта или „спам“;
8. имитира личност, компанија или бренд со намера да ги измами или збуни другите;
9. содржи каков било шпионски софтвер, рекламен софтвер, вируси, корумпирани датотеки, програми за црви или друг злонамерен код дизајниран да ја прекине, оштети или ограничи функционалноста или да го наруши кој било софтвер, хардвер, телекомуникации, мрежи, сервери или друга опрема, тројански коњ или кој било друг материјал дизајниран да оштети, да се меша, погрешно да пресретне или да експроприра какви било податоци или лични податоци без разлика дали се од Movipo или на друг начин;
10. самиот или чие објавување ги повредува правата на која било трета страна (вклучувајќи ги, без ограничување, правата на интелектуална сопственост и правата на приватност);
11. покажува на друго лице каде таквата Содржина била создадена или дистрибуирана без знаење на тоа лице, и без на тоа лице да му се даде можност да одбие такво создавање или дистрибуција; или
12. содржи слики од деца, дури и ако сте и вие на фотографијата или ги загрозува малолетниците.
Ве молиме користете го вашиот здрав разум кога ја избирате Содржината што ќе ја изберете да ја објавите, прикачите или испратите преку Movipo бидејќи вие сте единствено одговорни и ја сносите целата одговорност во врска со таквата содржина.
Ние користиме комбинација од автоматизирани системи и тим од модератори за следење и прегледување на сметките и пораките за содржина што укажува на прекршување на овие Услови. Ако постојано ги прекршувате нашите правила, може да бидете спречени да користите Movipo и ние може да го ограничиме вашиот пристап до Movipo, да ја оневозможиме вашата сметка или да ве блокираме од понатамошна употреба на Movipo. Може да ја отстраниме секоја Содржина што ја поднесувате на Movipo ако сметаме дека ги прекршува Условите или од нас се бара да го сториме тоа според важечкиот закон.

Дали има некои правила во врска со личните податоци како мојата адреса на е-пошта?

Не смеете да прикажувате никакви лични контакти или банкарски информации на вашата индивидуална страница на профилот („Профил“) без разлика дали се однесуваат на вас или кое било друго лице (на пример, имиња, домашни адреси или поштенски кодови, телефонски броеви, адреси на е-пошта, URL-адреси, кредит/ дебитна картичка или други банкарски податоци или место на работа). Ако одлучите да откриете какви било лични податоци за себе на други корисници, без разлика дали преку е-пошта или на друг начин, тоа е на ваш сопствен ризик. Ве охрабруваме да ја користите истата претпазливост при откривањето детали за себе на трети страни на интернет како што би правеле под какви било други околности. Од вас се бара да ги следите нашите упатства и совети за безбедност кога го правите тоа.

Што е со личните податоци на другите луѓе, дали можам да ги користам?

Може да ги користите личните податоци на другите корисници на Movipo само до степен до кој вашето користење се совпаѓа со целта на Movipo да им дозволи на луѓето да се запознаат. Не смеете да ги користите информациите на другите корисници за комерцијални цели, за спамирање, вознемирување или за незаконски закани. Movipo го задржува правото да ја укине вашата сметка или да спречи пристап до нејзините функции доколку злоупотребувате информации на други корисници.

Кој може да ги види Содржините што ги ставам на Movipo?

Кога поставувате Содржини на Movipo, пошироката јавност може да има пристап и да ги гледа. Ако не сакате таквата Содржина да ја гледаат други, тогаш можете да изберете да ги користите приватните папки и да го изберете лицето на кое сакате да му дадете пристап. Ако сè уште не сакате таквата Содржина да ја гледаат други, тогаш не треба да ја прикачувате на Movipo. Го задржуваме правото (без обврска) по наша дискреција и без да ве известуваме, да го отстраниме или уредуваме, ограничиме или блокираме пристапот до која било Содржина што ја поставувате или поднесувате на Movipo без никаква одговорност за вас. Немаме обврска да прикажуваме содржина што ја испраќате до Movipo, ниту да ја проверуваме точноста или вистинитоста на која било Содржина поднесена до Movipo, ниту да ја следиме вашата употреба или користењето на другите корисници на Movipo.

Нешто друго што треба да знам?

Кога го користите Movipo, вие се согласувате со Условите, а за возврат ви даваме ограничена, лична, неексклузивна и непренослива лиценца за користење и поставување содржини и користење на Movipo исклучиво за ваша лична употреба. Освен оваа лиценца, немате други права во користењето на страницата, апликацијата или нејзината содржина или функции и не смеете да менувате, уредувате, копирате, репродуцирате, создавате изведени дела на, обратно инженерство, менување, подобрување или во на кој било начин искористете која било од страницата или содржината на кој било начин. Ако прекршите некој од Условите, горенаведената лиценца автоматски ќе престане и мора веднаш да ја уништите преземената или испечатената содржина.

2. Сопственост на содржината

Откако ќе подигнам Содржина на Movipo, дали сè уште ги поседувам?

Да (под услов да сте вистинскиот сопственик на прво место - ве молиме погледнете ги нашите други правила во врска со објавувањето Содржини што не ви припаѓаат).
Сепак, имајте предвид дека со објавување, поставување или испраќање Содржини на Movipo вие ни застапувате и гарантирате дека:

1. вие сте или ексклузивен автор или сопственик на таа Содржина и во сите случаи се согласувате дека се откажувате од сите морални права во врска со таа Содржина (вклучувајќи, без ограничување, какви било права да бидете идентификувани како автор);
2. ви е доделена лиценца која ви овозможува да ја користите, објавувате или прикачувате Содржината; или
3. сте добиле соодветна согласност или овластување за користење, објавување или поставување на таква Содржина.

Ве молиме имајте предвид дека со објавување, прикачување или испраќање Содржини на Movipo, вие ни претставувате и гарантирате дека имате право да го сторите тоа и автоматски ни давате неексклузивна, бесплатна, постојана, светска лиценца за користење на таква содржина во која било начин (вклучувајќи, без ограничување, уредување, копирање, менување, прилагодување, преведување, реформатирање, создавање изведени дела од, инкорпорирање во други дела, рекламирање, дистрибуирање и на друг начин ставање на располагање на пошироката јавност таква Содржина, без разлика дали е целосно или делумно и во кој било формат или медиум во моментов познат или развиен во иднина).
Можеме да ја доделиме и/или подлиценцираме горенаведената лиценца на нашите подружници и наследници без ваше дополнително одобрение.
Имаме право да го откриеме вашиот идентитет на која било трета страна која тврди дека која било Содржина објавена или поставена од вас на нашата апликација или страница претставува повреда на нивните права од интелектуална сопственост или на нивното право на приватност или кој било друг закон.

На кого му припаѓа тогаш остатокот од Содржините на Movipo?
Нас! Сите текстови, графики, кориснички интерфејси, трговски марки, логоа, звуци и уметнички дела на Movipo се во наша сопственост, контролирани или лиценцирани и се заштитени со авторски права, заштитен знак и други права од законот за интелектуална сопственост.

Може ли да користам некоја од Содржините што не ми припаѓаат?
Освен во врска со Содржините поднесени од вас на Movipo, немате никакви права во врска со Содржините на Movipo и се согласувате дека нема да користите содржина на кој било начин што може да ги прекрши нашите или правата на која било трета страна. Ова значи дека се согласувате дека нема да копирате, менувате, прилагодувате, дистрибуирате, објавувате или продавате цела или кој било дел од страницата на Movipo или Содржините содржани на неа (освен Содржините поднесени од вас) на некој друг.

4. Пристап до апликацијата и страницата

Дали гарантирате дека Movipo ќе работи постојано?
За жал, не можеме да го гарантираме тоа бидејќи понекогаш треба да извршиме одржување на апликацијата или страницата или може да бидат погодени од дефект или околности кои се надвор од наша контрола, така што Movipo е обезбеден на „како што е“ „како што е достапно“ основа.Не се дава гаранција за квалитетот, точноста, функционалноста, достапноста или перформансите на Movipo и го задржуваме правото да ја суспендираме, повлечеме, измениме, менуваме или менуваме услугата обезбедена на Movipo без известување и без да сносиме никаква одговорност кон вас.

Што е со мобилниот пристап?
Вие сте одговорни да ги направите сите потребни аранжмани за да обезбедите пристап до Movipo (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на надоместоците за провајдерите на Интернет и мобилните интернет услуги и сите други трошоци поврзани со таквиот пристап).Ние нема да бидеме одговорни за каква било намалена функционалност на која може да наидете како резултат на или во врска со пристапот до Movipo преку мобилни услуги или која било слична услуга која моментално е позната или развиена во иднина.
Ако пристапите до Movipo или се согласувате да примате пораки или известувања од Movipo преку вашиот мобилен телефон и/или кој било друг поврзан медиумски уред, прифаќате дека може да ви се наплати од вашиот интернет или мобилен оператор. Во никој случај нема да бидеме одговорни за таквите трошоци.

Не сум регистриран и се чини дека не можам да пристапам до некои содржини или функции на апликацијата или страницата. Зошто е тоа?

Нерегистрираните корисници можат да пристапат само до оној дел од Movipo што е јавно достапен.Тие нема да имаат профил, и нема да имаат можност да прикачуваат каква било содржина.Обемот на пристапот на регистрираните корисници до Movipo ќе зависи од одредени критериуми кои се однесуваат на исполнувањето на нивниот профил. Можеме да ги менуваме или ажурираме критериумите од време на време без претходно известување и по наша дискреција.

5. Престанок на користење од вас

Велат дека може да имаш премногу добра работа... што да правам ако сакам да се „одјавам“ од Movipo?

Ако сте се регистрирале на Movipo, можете да ја прекинете регистрацијата во секое време со одење на контролата „мој профил“ на Movipo кога сте најавени и избирајќи ја врската „избриши профил“. Ги зачувуваме информациите за вашиот профил во случај подоцна да одлучите да ја вратите вашата сметка. Многу корисници ги деактивираат своите сметки од привремени причини и притоа очекуваат од нас да ги чуваме нивните информации додека не се вратат во Movipo. Затоа, должни сте да знаете дека откако вашата регистрација е прекината, имаме право да ги избришеме сите поврзани содржини што сте ги поднеле или поставиле на Movipo.
Содржините што сте ги поставиле на Movipo, освен вашиот профил (како што се коментари или пораки по е-пошта), сè уште може да се појавуваат на Movipo по завршувањето на вашата регистрација.

6. Злоупотреба/Претставки

Некој не ги почитува Условите, кому да му кажам?
Можете да пријавите каква било злоупотреба или да се жалите за Содржините на Movipo со тоа што ќе нè контактирате преку страницата “contact us”, образложувајќи ја злоупотребата и или жалбата. Можете исто така да пријавите корисник директно од профилот, со кликнување на врската „Пријави го корисник“ на неговиот профил, избирајќи ја причината за жалбата и доставувајќи ни какви било дополнителни информации што мислите дека се соодветни.
Секогаш ќе се трудиме да помогнеме во решавањето на секој проблем што може да го наидете со нашата услуга. Меѓутоа, ако вашата жалба или спор остане нерешен, можеби ќе ги исполнувате условите да ја користите онлајн платформата за решавање спорови на Европската комисија овде .

7. Политика за приватност

Дали имате насоки за тоа што можете да направите со моите лични податоци?
Ние обработуваме информации во согласност со нашата Политика за приватност која е вградена во овие Услови и правила за користење. Ве молиме прочитајте ги условите на нашата Политика за приватност пред да го користите Movipo. Со користење на Movipo, вие се согласувате со таквата обработка и гарантирате дека сите податоци што ги давате се вистинити, точни и точни.

8. Линкови
Дали врските на апликацијата или страницата имаат некаква врска со Movipo?
Movipo може да содржи линкови до други сајтови, ресурси и можности за купување обезбедени од трети страни. Овие врски ви се дадени само за ваша информација. Ако пристапите до овие врски, може да бидете упатени до страници на трети страни. Овие страници на трети страни ќе имаат свои услови за користење и политики за приватност, кои може да се разликуваат од Условите. Прикажувањето на врски до страници на трети страни не претставува одобрување од наша страна на која било од информациите за содржината на трета страна, страниците или ресурсите што се обезбедени.
Имајте предвид дека немаме контрола врз содржината на веб-локациите или ресурсите на трети страни и не прифаќаме никаква одговорност за нив, вклучувајќи (но не ограничувајќи се на) усогласеноста на страницата на трета страна со важечките закони или прописи.

8. Одрекување од гаранции и ограничување на одговорноста

Ги заборавив правилата за однесување овде и сега некој ми се заканува дека ќе ме тужи. Дали вашите адвокати ќе го средат тоа?

Не. Ако дејствувате на начин што ги вознемирува другите корисници, тогаш треба да бидете одговорни за последиците. Изрично отфрламе секаква одговорност и одговорност за вашето однесување или однесувањето на кој било друг корисник на Movipo и изрично се отфрламе од секаква одговорност за Содржините поставени од вас или од кој било друг корисник.

Мојот пријател е адвокат и вели дека не може да се исклучи одговорноста за се...

Ништо во Условите не ја ограничува или исклучува нашата одговорност за:
a. смрт или лична повреда предизвикана од наша докажана небрежност;
b. измама или лажно лажно претставување; или
c. секоја одговорност што не може да биде ограничена или исклучена со закон.
Во најголема мерка дозволена со закон, Movipo експлицитно исклучува:
a. сите услови, репрезентации, гаранции и други услови кои инаку би можеле да се подразбираат со статутот, обичајното право или правото на правичност; и
b. каква било одговорност настаната од вас што произлегува од користењето на Movipo, неговите услуги или овие Услови, вклучително без ограничување за какви било побарувања, трошоци, барања, штети, обврски, загуби или трошоци од каква било природа и без разлика дали се директни, индиректни, случајни, посебни, примерни, казнени или последователни штети (како и да се појават вклучувајќи небрежност), губење на употреба, губење на податоци, загуба предизвикана од компјутер или електронски вирус, загуба на приход или добивка, загуба или оштетување на имот, залудно потрошено време на управување или канцеларија, прекршување на договорот или побарувања од трети лица или други загуби од кој било вид или карактер, дури и ако Movipo бил информиран за можноста за такви штети или загуби, кои произлегуваат од или во врска со користењето на Movipo. Ова ограничување на одговорноста се однесува на, но не е ограничено на, пренос на кој било уред за оневозможување или вирус што може да ја зарази вашата опрема, дефект или механичка или електрична опрема или комуникациски линии, телефон или други проблеми со интерконекција (на пример, не можете да пристапите до вашиот давател на интернет услуги), неовластен пристап, кражба, телесни повреди, имот штета, грешки на операторот, штрајкови или други работни проблеми или каков било божји чин. во врска со Movipo, вклучувајќи, без ограничување, каква било одговорност за губење на приход или приход, загуба на добивка или договори, загуба на бизнис, губење на очекуваните заштеди, губење на добра волја, губење на податоци, залудно потрошено време за управување или канцеларија и каква било друга загуба или штета од кој било вид, без разлика дали настанала и без разлика дали е предизвикана од деликт (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на небрежност), прекршување на договорот или на друг начин, дури и ако може да се предвиди дали ќе настане директно или индиректно.
Вкупната одговорност на Movipo кон вас во однос на загубите што произлегуваат од или во врска со Условите, без разлика дали се работи за договор, деликт (вклучувајќи небрежност, прекршување на законската должност или на друг начин) во никој случај нема да надмине 20 фунти.
Што е со веродостојноста на Movipo и информациите содржани на него?
Movipo презеде разумни чекори за да обезбеди валута, достапност, точност и комплетност на информациите содржани на Movipo и ги обезбедува тие информации на основа „како што е“, „како што е достапно“. Movipo не дава ниту дава никаква гаранција или претставување од каков било вид за информациите содржани на Movipo, без разлика дали се експлицитни или имплицитни. Користењето на Movipo и материјалите достапни на него е на ваш единствен ризик. Movipo не може да биде одговорен за каква било загуба што произлегува од преносот, употребата на податоци или неточната содржина објавена од корисниците. Вие сте одговорни за преземање на сите неопходни мерки на претпазливост за да се осигурате дека секој материјал што може да го добиете од Movipo е без вируси или други штетни компоненти. Прифаќате дека Movipo нема да се обезбедува непрекинато или без грешки, дека дефектите не може да се поправат или дека Movipo, или серверот што го прави достапен, се без вируси или грешки, шпионски софтвер, тројански коњи или кој било сличен злонамерен софтвер. Movipo не е одговорен за каква било штета на вашиот компјутерски хардвер, компјутерски софтвер или друга опрема или технологија, вклучително, но без ограничување штета од какво било безбедносно нарушување или од какви било вируси, грешки, манипулации, измами, грешки, пропусти, прекини, дефекти, одложување при работа или пренос, дефект на компјутерската линија или мрежа или кој било друг технички или друг дефект. Во неверојатниот случај да се открие каков било дефект во Movipo, ние ќе ги искористиме сите напори за да го поправиме или поправиме дефектот бесплатно, без значителни непријатности за вас, штом тоа е изводливо. Movipo не е одговорен за каква било штета на вашиот компјутерски хардвер, компјутерски софтвер или друга опрема или технологија, вклучително, но без ограничување штета од какво било безбедносно нарушување или од какви било вируси, грешки, манипулации, измами, грешки, пропусти, прекини, дефекти, одложување во работењето или преносот, дефект на компјутерската линија или мрежа или кој било друг технички или друг дефект. Во неверојатниот случај да се открие каков било дефект во Movipo, ние ќе ги искористиме сите напори за да го поправиме или поправиме дефектот бесплатно, без значителни непријатности за вас, штом тоа е изводливо. Movipo не е одговорен за каква било штета на вашиот компјутерски хардвер, компјутерски софтвер или друга опрема или технологија, вклучително, но без ограничување штета од какво било безбедносно нарушување или од какви било вируси, грешки, манипулации, измами, грешки, пропусти, прекини, дефекти, одложување во работењето или преносот, дефект на компјутерската линија или мрежа или кој било друг технички или друг дефект. Во неверојатниот случај да се открие каков било дефект во Movipo, ние ќе ги искористиме сите напори за да го поправиме или поправиме дефектот бесплатно, без значителни непријатности за вас, штом тоа е изводливо. дефект на компјутерската линија или мрежа или кој било друг технички или друг дефект. Во неверојатниот случај да се открие каков било дефект во Movipo, ние ќе ги искористиме сите напори за да го поправиме или поправиме дефектот бесплатно, без значителни непријатности за вас, штом тоа е изводливо. дефект на компјутерската линија или мрежа или кој било друг технички или друг дефект. Во неверојатниот случај да се открие каков било дефект во Movipo, ние ќе ги искористиме сите напори за да го поправиме или поправиме дефектот бесплатно, без значителни непријатности за вас, штом тоа е изводливо.

9. Обесштетување

Ги заборавив правилата за однесување овде и сега некој се заканува дека ќе те тужи. Што сега?
Ако сме тужени како резултат на вашата употреба на Movipo, тогаш имаме право да го одбраниме или решиме релевантното барање како што ни одговара. Ако побараме, ќе соработувате целосно и разумно како што бараме во одбраната на секое релевантно барање.
Се согласувате да не штетите и да не обештетите нас и нашите службеници, директори, вработени, агенти, претставници и даватели на лиценца од и против какви било побарувања од трета страна, штети (вистински и/или последователни), дејствија, постапки, барања, загуби, обврски, трошоци и трошоци (вклучувајќи разумни такси на адвокатите) што ги претрпевме или разумно настанаа како резултат или во врска со вашиот пристап до и користењето на Movipo, поставувањето или поднесувањето на Содржините на Movipo од вас или вашето однесување, освен во во согласност со Условите или кој било применлив закон или регулатива („ Побарување “). Movipo го задржува ексклузивното право да ги намирува, компромитира и плати сите побарувања или причини за тужба што се покренати против нас без ваша претходна согласност.

10. Разно

Што е со сите оние стандардни клаузули што ги гледате на крајот на повеќето договори? Тие се најдобриот дел!

Како што убаво праша...
Условите и секој спор или побарување што произлегува од или во врска со него или неговиот предмет (вклучувајќи недоговорни спорови или побарувања) ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со Македонското право. Во случај да има несовпаѓање помеѓу оваа верзија на јазик и сите преведени копии од Условите и правилата на веб-страницата, Македонската верзија ќе преовладува.
Го задржуваме правото да ги менуваме, измениме или менуваме Условите во секое време („ Промена “). Ако го направиме ова, тогаш Промените ќе бидат објавени на оваа страница и ќе го наведеме датумот на стапување на сила на ажурирањата на дното на Условите. Во одредени околности, може да ви испратиме е-пошта со известување за каква било промена. Треба редовно да ја проверувате оваа страница за да забележите какви било промени.
Ако не прифатите каква било промена на Условите, треба веднаш да престанете да го користите Movipo. Вашето континуирано користење на Movipo по секоја промена претставува ваше прифаќање на Промената и ќе бидете законски обврзани со новите ажурирани Услови.
Ако, поради која било причина, некој од Условите се прогласи за незаконски, неважечки или на друг начин неспроведлив од страна на суд од надлежна јурисдикција, тогаш до степенот што тој термин е незаконски, неважечки или неспроведлив, тој ќе биде прекинат и избришан од Условите. а остатокот од Условите ќе преживеат, ќе останат во целосна сила и ефект и ќе продолжат да бидат обврзувачки и применливи.
Условите го одредуваат целиот договор и разбирање помеѓу нас и вас во врска со вашето користење на Movipo и ги заменуваат сите претходни договори, застапувања и договори меѓу нас (или усни или писмени). Ништо во оваа клаузула нема да ограничува или исклучува каква било одговорност за лажно лажно претставување.
Ниту едно наше неуспех или одложување во остварувањето на кое било право, овластување или привилегија според Условите нема да функционира како откажување од таквото право или прифаќање на каква било промена на Условите и ниту едно единствено или делумно остварување од која било страна на кое било право, моќ или привилегијата исклучува секое понатамошно користење на тоа право или користење на кое било друго право, моќ или привилегија.

Ефективна дата
Условите последен пат беа ажурирани на: 01.02.2022 година